Ngo Dinh Nhu

From Wikispooks
Jump to navigation Jump to search

Person.png Ngo Dinh Nhu   History CommonsRdf-entity.pngRdf-icon.png
Born1910-10-07
Phu Cam, Annam, French Indochina
Died1963-11-02 (Age 53)
Saigon, South Vietnam
Children • Ngô Đình Trác Ngô Đình Quynh
• Ngô Đình Le Thuy
• Ngô Đình Lệ Quyên
Relatives • Ngô Đình Khả
• Ngô Đình Khôi
• Ngô Đình Thục
• Ngô Đình Diệm
• Ngô Đình Cẩn
• Ngô Đình Luyện
• Trần Văn Chương
• Ngô Thế Linh
• Nguyễn Đình Thuận
SpouseTrần Lệ Xuân

Assassination

Ngô Đình Nhu was assassinated with his brother, Ngô Đình Diem, in a CIA-backed coup.


 

A Document by Ngo Dinh Nhu

TitleDocument typePublication dateSubject(s)
Document:CIA Planned Couparticle2 September 1963Vietnam War
CIA


57px-Notepad icon.png This is a page stub. Please add to it.